Carton Box

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Sheet Board

sheet board jtn

ใช้ทำหน้าที่แผ่นรอง ตัวกั้นหรือแผ่นกั้น เพื่อเก็บสินค้าภายใน บรรจุภัณฑ์ หรือทำหน้าที่เป็นตัวห่อหุ้มสินค้า แผ่นกระดาษลูกฟูกมีข้อจำกัดในการดูดซับแรงกระแทกอย่างรุนแรง และไม่คืนรูปกลับเป็นอย่างเดิม หลังถูกแรงกระทำ มีการดูดซึมความชื้น และอ่อนตัวลงในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง แต่เนื่องจากการที่สามารถนำกลับเข้ากระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาจากเศษวัสดุเหลือหลังใช้งาน

ตัวอย่างการนำกระดาษลูกฟูกมาใช้งาน ได้แก่ การใช้แผ่นชนิด 3 ชั้น ในการกั้นแบ่งช่องของกล่องบรรจุเครื่องแก้วเพื่อป้องกันการกระทบกระแทกซึ่งกันและกัน หรือใช้ทำหน้าที่ลดการเคลื่อนที่ภายในกล่องหัตถกรรมที่มี รูปทรงแปลกๆ ชนิด 2 ชั้น (กระดาษ ลูกฟูกหน้าเดียว) ใช้เพื่อการห่อหุ้ม เป็นหลัก เช่น ใช้ห่อหุ้มชิ้นส่วน ของเฟอร์นิเจอร์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร

 

Partition

ไส้คั่นกล่อง หรือรังผึ้งคั่นกล่อง โดยทั่วไปแล้วจะมีสองหน้าที่คือ
1. เพื่อแบ่งสินค้าแต่ละหน่วยที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับให้กับบรรจุภัณฑ์นั้นๆ โดยหากวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับบรรจุภัณฑ์แล้ว ไส้คั่นกล่องนั้น จำเป็นต้องมีความสูงจนถึงฝากล่อง

 

 

Pallet Paper

 

pallet2 pallet1

 

พาเลทกระดาษ
บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกได้ถูกนำมาใช้แทนวัสดุไม้และ พลาสติก เนื่องจาก ปัจจุบันนี้ ทั่วโลกมี การขนส่ง โดยใช้บรรจุภัณฑ์ไม้ เช่นลังไม้และพาเลทไม้ พาเลทกระดาษ จึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีสำหรับผู้ส่งออก เนื่องจาก มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก ราคาประหยัด สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน ไม่มีฝุ่น รีไซเคิลได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถออกแบบขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย