ชนิดของกล่อง

 

 
   

1. กล่องฝาชน
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดใส่ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและ ด้านล่างชนกันสนิทเเล้วใช้เทปกาวปิดคาด(เหมือนกล่องลังเบียร์)
มีความแข็งแรงมาก เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป
ตัวอย่าง
กล่องลังเบียร์ , กล่องใส่เครื่องงใช้ไฟฟ้า , กล่องคอมพิวเตอร์ ,
กล่องใส่อาหารกระป๋อง , กล่องใส่สินค้าที่ใช้ในการขนส่ง

 

 
   

2. กล่องฝาเกย
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยมเปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกัน
เหมาะกับการบรรจุสิ่งของที่น้ำหนักมาก
ตัวอย่าง
กล่องเฟอร์นิเจอร์, กล่องใส่เครื่องกรองอากาศ, ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป

 

 
   

3. กล่องผลไม้
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เจาะรูเพื่อการระบายความชื้น สามารถเปิดได้โดยแยกกล่อง ที่สวมกันอยู่
สามารถใส่ของหนักได้เพราะสามารถเจาะรูข้างกล่องเพื่อการเคลื่อนย้าย

 

 
   

4. กล่องฝาครอบ
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดโดยยกกล่องที่สวมกันอยู่ 2 กล่อง
กล่องเสื้อเสื้อ, กล่องใส่ดอกไม้

 

5. กล่องไดคัท (Die-Cut) Designed Style Containers
เป็นกล่องที่มีการออกแบบ เพื่อประโยชน ์ใช้สอย ตามลักษณะรูปร่างของสินค้า และความสวยงาม ผลิตโดยใช้แม่พิมพ์ ปั๊มลงบน กระดาษลูกฟูกตามแบบพิมพ์ นิยมนำไปบรรจุสินค้า ที่มีรูปทรงเฉพาะ หรือ สินค้าที่ต้องการช่องระบายอากาศ เช่น ดอกไม้ ผลไม้

 

 
   

6. กล่องเเบบพิเศษ
ขึ้นอยู่กับความต้องการ และลักษณะของสินค้า มีความแข็งแรง สวยงาม สามารถทำตามรูปร่าง ของสินค้าได้สินค้าที่ต้องการเอกลักษณ์เเบบพิเศษ สามารถใช้เเทนผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต